List

Kamis, 01 Maret 2012

tuladha lelayu

PEDUKUHAN BENDUNGAN KIDUL
BENDUNGAN WATES KULONPROGO
=========================================================
PAWARTO LELAYU
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

INALILAHI WAINALILAHI ROJI’UN
SAMPUN TINIMBALAN WONTEN NGARSO DALEM ALLAH SWT
PANJENENGANIPUN : BP.PAIJO (90 TAUN)


INGKANG PIDALEM WONTEN ING PEDUKUHAN BENDUNGAN KIDUL RT 10 RW 19


SEDO DINTEN                    : REBO KLIWON
WANCI TABUH                  : PITU ENJING
SURYO  KAPING                 : 30 APRIL 2001
WONTEN                             : ING PEDUKUHAN BENDUNGAN KIDUL RT 10 RW 19 KAL.BENDUNGAN
JENAZAH BADHE KASAREAKEN WONTEN ING PASAREAN BENDUNGAN KIDUL WANCI JAM 12.00 WIB.
MBOK BILIH RIKALA SUGENGIPUN HANGGADAHI KALEPATAN, NYUWUN PANGAPUNTEN INGKANG SAAGENG-AGENGIPUN.
INGKANG NANDANG DUHKITA
1.      BP. PAIMIN   : BENDUNGAN KIDUL
2.      BP. PAINO    : BENDUNGAN LOR
3.      SEDAYA PUTRA WAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

0 komentar:

Posting Komentar